บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796 แฟกซ์ 034-991 616

ปุ๋ยช้างชูธง 1 กก.

 

สำหรับ พืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และ สนามหญ้า 

ประโชชน์และคุณสมบัติ

  • เป็นแหล่งธาตุอาหารสำหรับพืช มีกรดอะมิโน และฮอร์โมนต่าง ๆ 
  • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต การแตกราก ออกดอก ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต 
  • ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย รากเจริญได้ดี
  • ช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินมีชีวิตและปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดี
  • ปลอดสารพิษทุกชนิด ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์เลี้ยง